دين و زندگي (1-2-3-4)

جايي براي بيان حرفايي كه تو كلاس وقت نميشه بگيم

پاسخ پیام آیات و اندیشه و تحقیق 6درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی چاپ 91درس اول، دوم و سوم


درس چهارم، پنجم و ششم


+ نوشته شده در  جمعه 5 آبان1391ساعت 22:50  توسط مريم جزايري  | 

راهنماي تمرينات درس هاي 7تا 9 دين و زندگي 4

درس هفتم

 

آيات

ترجمه

پيام آيه

و من يعمل سوءً

أو يظلم نفسه

ثم يستغفر الله

يجد الله غفوراً رحيماً

نساء/110

و هركس بدي كند

يا به خود ستم كند

سپس از خدا آمرزش بخواهد

خداوند را آمرزنده‌ي مهربان خواهد يافت

خداوند براي انسان گنه‌كار فرصت آمرزش قرار داده

فمن تاب

من بعد ظلمه

و أصلح

فان الله يتوب عليه

إنّ الله غفور رحيم

مائده/39

پس هر كس توبه كرد

پس از ستمش

و جبران كرد

پس براستي خداوند بر او باز مي‌گردد

كه خدا آمرزنده مهربان است

1- هر گناهي كه انجام شود ستم و ظلم انسان به خود اوست.

2- اگر گناه جبران شود خدا نيز به انسان باز مي‌گردد.

3- لفظ توبه اختصاص به انسان ندارد.

الا من تاب و أمن

و عمل عملا صالحاً

فاولئك يبدل الله

سيئاتهم حسنات

و كان الله غفوراً رحيماً

فرقان/70

به جز كسي كه بازگشت و ايمان آورد

و كار شايسته انجام داد

پس آنان خدا تبديل مي‌كند

بديشان را به خوبي‌ها

و خداوند آمرزنده‌‌ي مهربان است

1- توبه و جبران گناهان با اعمال شايسته باعث مي‌شود بدي‌ها به خوبي‌ها بدل شود.

 

بررسي ص 65

1. آية 110 سورة نساء

2. هرگونه بي‌توجهي به خود عالي و رسيدن به خود داني ظلم به خود محسوب مي‌شود. در واقع اگر شهوات و تمايلات نفساني بر انسان حاكم شوند، نفس اماره پرورش يافته و اگر عقل حاكم شود و از  هر دو دسته تمايلات در چارچوب تفكر و به درستي و به جا استفاده كند، نفس لوامه رشد كرده است.

3. قيام نفس لوامه عليه نفس اماره. يا قيام خود عالي عليه خود داني. اين امكان تنها براي انسان ميسر است كه داراي دو نوع «خود» است.

تفكر در آيات

1. ستم

2. زيرا هر گناهي ستم انسان يا به خود اوست يا ديگران يا خداوند

3. اول توبه، دوم اصلاح و جبران گناه، سوم پذيرش توبه از سوي خداوند و آمرزش الهي

 

تفكر در آيات ص68

1. آيه 70 سوره‌ي فرقان

2. اول توبه، دوم ايمان، سوم عمل صالح

 

تذكر مهم دربارة تبديل گناهان به نيكي‌ها:

علامه طباطبايي(ره) مي‌فرمايد: چنين نيست كه خداوند دروغ را به راست تبديل كند. بلكه شاكلة وجود انسان كه حاوي افعال اوست وقتي حقيقتاً متحول شود، هر فعلي كه در آن شكل گرفته تحت تأثير اين تحول، تغيير مي‌كند. مثلاً گناهان قبلي او كهدر وجودش شكل گرفته با توبة فرد تغيير ماهيت داده  و وجودش منشأ خير مي‌شود.

به همين علت است كه در پي توبه مسألة غفران مطرح مي‌شود نه صرفاً عفو. زيرا در عفو بدي قبلي با رشد فرد تبديل به حسنه مي‌شود و هر دو باقي مي‌مانند. اما در غفران بدي قبلي با رشد فرد محو مي‌شود و فقط حسنه باقي مي‌ماند و بدي تبديل به نيكي مي‌شود. لذا غفران خاص خداست اما عفو مشترك بين انسان و خداست.

انديشه و تحقيق ص 74

1. بازگشت خداوند(از كيفر و عقوبت به لطف و رحمت) كه نتيجة بازگشت بنده است.

2. غفور و رحيم

3. اين‌كه بداند خدا او را مي‌بيند و باز مرتكب گناه شود. موقعي كه خداوند را خوارتر از ساير بينندگان قرار داده است.

4. بايد احساس كنيم خدا را مي‌بينيم و يا خدا ما را مي‌بيند.

5. توبه

6. مانند كسي كه گناه نكرده است.

7. خير بلكه اقدام به اموري چون تصميم بر تكرار نداشتن، جبران حقوق مردم، جبران حقوق الهي ضروري است.

 

درس هشتم

آيات

ترجمه

پيام آيه

من أمن بالله

و اليوم الأخر

و عمل صالحا

فجزاءهم عند ربّهم

و لا خوف عليهم

و لا هم يجزنون

بقره/62

هر كس كه به خدا ايمان آورد

و به روز قيامت

و عمل شايسته كرد

پس پاداششان در نزد پروردگارشان است

و هيچ ترسي بر آنان نيست

و آنان دچار اندوه نمي‌شوند

1- جامعه و تمدن اسلامي بر پايه‌ي اعتقاد و ايمان به‌ خدا و توحيد بنا مي‌شود.

2- در جامعه‌ي اسلامي با شرك در مراتب مختلف آن مبارزه مي‌شود.

3- مردم در جامعه‌ي اسلامي به حقيقت معاد ايمان دارند و اعمال و رفتار خود در دنيا را براي رسيدن به سعادت اخروي تتظيم مي‌‌كنند.

يا أيها الذين أمنوا

أطيعوا الله

و أطيعوا الرسول

و أولي الأمر منكم

نساء/59

اي كساني‌كه ايمان آورديد

از خدا اطاعت كنيد

و از رسول اطاعت كنيد

و نيز از صاحبان امر از خودتان

1- مسلمانان در برنامه‌هاي فردي و اجتماعي خود تابع فرمان خدا و رسول و اولي‌الامر هستند.

2- مسلمانان از طاغوت و فرمان‌هاي غيرالهي نبايد اطاعت كنند.

 

شوري/15

 

تنظيم روابط اجتماعي و تدوين قوانين بر پايه‌ي عدل صورت مي‌گيرد و با تبعيض و بي‌عدالتي به‌شدت مبارزه مي‌شود.

قل هل يستوي

الذين يعلمون

و الذين لا يعلمون

إنما يتذكر اولوا الالباب

زمر/9

بگو آيا برابرند

كساني‌كه مي‌دانند

و كساني‌كه نمي‌دانند

تنها صاحبان فرد يادآور مي‌شوند

در جامعه و تمدن اسلامي تعقل و فردورزي يك ارزش بزرگ محسوب مي‌شود و انديشمندان احترام و منزلت والايي دارند

محمد رسول الله

و الذين معه

أشدّاء علي الكفار

رحماء بينهم

فتح/29

محمد فرستاده خداست

و كساني‌كه با او هستند

بر كافران سخت گيرند

و بين خود مهربان‌اند

مردم جامعه‌ي اسلامي با مؤمنان كه جبهه‌ي حق را تشكيل مي‌دهند، با يكديگر مهربان هستند و با ستمگران و دشمنان حق كه جبهه‌ي باطل را مي‌سازند دشمني مي‌ورزند.

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

اعراف/32

 

1- مردم جامعه‌ي اسلامي در عين‌حال كه براي آخرت تلاش مي‌كنند، براي رفاه دنيا و بهره‌بردن از نعمت‌هاي آن مي‌كوشن.

2- البته اين نعمت را در جهت فساد و گناه و يا شرك نبايد استفاده كنند.

إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن

و الاثم و البغي بغير الحق و أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن

 

اعراف/33

 

به جاي دوري از نعمت‌هاي الهي بايد مصاديق فحشا و گناه را شناخت و از آنها دوري كرد.

و من أياته

أن خلق لكم

من أنفسكم أزواجاً

لتسكنوا إليها

و جعل بينكم

مودة و رحمة

إن في ذلك

لأيات لقوم يتفكرون

روم/21

و از نشانه‌هايش

آنكه برايتان آفريد

همسراني از خودتان

تا در كنارش آرام گيريد

و ميانتان قرار داد

دوستي و مهرباني

براستي در آن

قطعاً نشانه‌هايي براي گروهي است كه تفكر مي‌كنند (مي‌انديشند)

در جامعه‌ي اسلامي خانواده جايگاه ممتازي دارد و كانون رشد انسان‌هاي بافضيلت و محل دوستي و مهرباني و رحمت است.

 

پيام آيات ص 79

معيار اول: خدا (توحيد) شرك (بقره/ 62)

معيار دوم: معاد آخرت (بقره/ 62)

معيار سوم: خدا، پيامبر، امام(صاحبان امر) خودسرانه (نساء/ 59)

معيار چهارم: خانواده مودت و آرامش (روم/ 21)

معيار پنجم: مهربان دشمني (فتح/ 29)

معيار ششم: از نعمت‌هاي دنيايي خداوند نيز بهره مي‌برند و تجاوز به ناحق به كار نمي‌گيرند (اعراف/ 32 و 33)

معيار هفتم: عالمان و دانشمندان (خردمندان) (زمر/ 9)

معيار هشتم: تبعيض، بي‌عدالتي، ظلم (شوري/ 15)

پيام آيات ص 81 شماره 1 معيار 1 و 2

پيام آيات ص 82 ادامة شماره 2 معيار 2

پيام آيات ص 82 شماره 3 معيار 4

پيام آيات ص 82 شماره 4 معيار 3

پيام آيات ص 83 شماره 5 معيار 6

پيام آيات ص 83 شماره 6 معيار 7

پيام آيات ص 84 ادامة شماره 7 معيار 8

 

تكميل نمودار ص 84

ا- توحيدمحوري                 2. آخرت‌گرايي      3. اطاعت از خدا، رسول و امام           (قبول ولايت الهي)   4. اصالت خانواده

5. حق‌خواهي و باطل‌ستيزي    6. اعتدال در زندگي و بهره گرفتن از نعمت‌هاي دنيايي                    7. عقل‌گرايي

8. عدالت‌طلبي

درس نهم

آيات

ترجمه

پيام آيه

و كذلك جعلناكم

أمة وسطاً

لتكونوا شهداء علي الناس

و يكون الرسول عليكم شهيداً

بقره/143

 

امت اسلامي بايد نمونه باشد و براي ساير مردم جهان الگو و سرمشق قرار گيرد

الگوي امت نمونة اسلامي سيرة رسول خدا(ص) است.

و من يتولي الله

و رسوله

و الذين أمنوا

فان حزب الله

هم الغالبون

مائده/56

هر كس ولي خود قرار دهد خدا

و رسولش را

و كساني را كه ايمان آورده‌اند

پس به راستي حزب خدا

هم آنان پيروزمندان هستند

قبول ولايت الهي و اطاعت از فرامين رسول خدا(ص) انسان را در زمرة حزب خدا قرار مي دهد كه همواره پيروز و سربلند است.

و قال موسي لقومه

استعينوا بالله

و اصبروا

فان الأرض لله

يورثها من يشاء من عباده

 

و العاقبة للمتقين

اعراف/128

و موسي به قومش گفت

از خدا ياري بجوييد

و شكيبا باشيد

چرا كه زمين از آن خداست

آن را به هر كس از بندگانش بخواهد ميراث مي‌دهد

و سرانجام (نيك) از آن پارسايان است

لازمة رشد و تعالي و تحول مثبت در يك جامعه استعانت از خداوند و صبر و پايداري است

خداوند وراثت زمين را براي بندگان شايستة خود قرار خواهد داد.

بهترين فرجام ها از آن تقوا پيشگان است

أدع الي سبيل ربك

بالحكمة و الموعظة الحسنة

و جادلهم بالتي هي أحسن

نحل/125

 

براي دعوت به مسير الهي بايد از شيوه‌هاي درست و منطقي بهره جست.

بهترين شيوه‌هاي مورد سفارش خداوند به پيامبر اكرم(ص) عبارت‌اند از:

به كارگيري دانش استوار، اندرز نيكو و مباحثه با بهترين روش‌هاي بحث و مجادله

 

تفكر در آيات ص 88

1. بقره/ 143

2. اگر امتي ولايت خداوند و پيامبر گرامي او را بپذيرد و به دين الهي عمل كند همواره در جهان پيروز و سربلند خواهد بود. مائده/ 56

3. اسوة حقيقي ما مسلمانان رسول خدا(ص) است. بقره/ 143

تفكر در آيات ص 90

1. از آن متقين است

2. از خدا مدد خواستن و صبر و استقامت پيشه‌كردن

تفكر در آيات ص 93

روش اول: استفاده از حكمت و استدلال عقلي در هنگام دعوت

روش دوم: استفاده از موعظة حسنه و اندرز نيكو

روش سوم: استفاده از جدال احسن، هنگام بحث و مناظره

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 اسفند1391ساعت 10:26  توسط مريم جزايري  | 

پيام آيات و پاسخ به فعاليت‌هاي درس 5

درس پنجم

قدرت پرواز

آيه

ترجمه

پيام آيه

انا هديناه السبيل

اما شاكراً و اما كفوراً

 

انسان/3

به راستي انسان را به راه هدايت كرديم

خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس

1- خداوند راه هدايت را به انسان نشان داده

2- انسان مسير زندگي خود را خودش انتخاب مي‌كند.

قد جاءكم بصائر من ربكم

 

فمن ابصر فلنفسه

و من عمي فعليها

و ما انا عليكم بحفيظ

 

 

انعام/104

به راستي از پروردگارتان رهنمودهايي به شما آمده

پس هركس بينا شد به سود خودش

و هركس كوري پيشه كرد به زيان اوست

و من بر شما نگهبان نيستم

1- خداوند انسان را بدون هدايت رها نكرده

2- اگر انسان بصيرت داشته باشد هدايت مي‌شود

3- اگر انسان بصيرت نداشته باشد هدايت نمي‌شود

4- پيامبر فقط رساننده‌ي پيام است و هدايت را بر مردم تحميل نمي‌كند

ان الله يمسك السموات و الارض

ان تزولا

و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده

انه كان حليماً غفوراً

فاطر/41

همانا خداوند آسمان‌ها و زمين را نگه مي‌دارد

از منحرف‌شدن

و اگر منحرف شوند هيچ‌كسي بعد از او آن دو را نگه نمي‌دارد

به راستي اوست بردبار آمرزنده

1- نظام آفرينش به‌دست خداوند اداره مي‌شود

2- اگر تدبير الهي نباشد هيچ موجودي توان اداره‌ي جهان را ندارد

انا كل شي خلقناه بقدر

قمر/49

به‌راستي ما هر چيز را به اندازه و سنجيده آفريديم

هر موجودي با ويژگي‌هاي حساب شده آفريده شده

هو الذي يحيي و يميت

فاذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون

غافر/68

اوست كه زنده مي‌كند و مي‌ميراند

و چون به كاري حكم كند پس به آن مي‌گويد باش پس مي‌شود

1- وقوع تمام حوادث جهان به امر و فرمان خداست

2- وقوع هر چيزي با اراده‌ي الهي و فرمان او صورت مي‌پذيرد

الله الذي سخر لكم البحر

لتجري الفلك فيه بامره

و لتبتغوا من فضله

و لعلكم تشكرون

 

 

جاثيه/12

خداست آن‌كه دريا را براي شما رام ساخت

تا در آن كشتي به فرمانش جاري شود

و تا از لطفش بجوييد

و تا شايد سپاس‌گزار باشيد

1- نظام قانونمند هستي امكان استفاده از موهبت‌هاي الهي را براي انسان فراهم آورده است

2- توجه انسان به نظام هستي امكان بهره‌مندي بيش‌تر را به او مي‌دهد

3- انسان بايد سپاس‌گزار وجود اين نظام باشد

لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر

ولا اليل سابق النهار

و كل في فلك يسبحون     يس/40

نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد

 

و نه شب بر روز پيشي مي‌گيرد

و همه در مداري در گردش‌اند

درك نظام هستي و كشف قوانين ثابت عالم امكان دسترسي بشر به پيشرفت را فراهم آورده است.

 تذكر مهم: مطالب مندرج در صفحات 58، 59 و 60 با تيتر «چند نكته» مربوط به اين درس است و به شتباه در درس ششم چاپ شده است.

تفكر در آيات ص 43:

آيات: انسان/3 : انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً

و انعام/104: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما انا عليكم بحفيظ

 

تفكر در آيات ص 46: فاطر/41، غافر/68 و جاثيه/12   پيام: خداوند حكيم حافظ جهان خلقت است

 

تفكر در آيات ص 47:

  1. خير هيچ چيز در جهان نيست كه داراي خصوصيات و ويژگي معين نباشد. قمر/49

  2. به حكم و اراده‌ي خداوند حكيم غافر/68

  3. خير، يس/40

  4. انسان مي‌فهمد كه در يك نظام قانون‌مند زندگي مي‌كند كه در آن امكان برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هايش دارد و با چنين اعتقادي، به اطمينان، يقين و آرامش مي‌رسد.

انديشه و تحقيق ص 50:

1. قانون‌مندي و عدم خروج از قانوني كه خدا برايش تعيين و مقدر كرده و امكان تسلط انسان بر قوانين خلقت و استفاده از آن.

2. بر اساس قوانين ثابت و متناسب با آن قوانين، سازندگان كشتي‌ها آن را مي‌سازند.

3. استفاده از اختيار باعث كشف قوانين طبيعت مي‌شود و با استفاده از آن مي‌توان به نتيجه رسيد.

+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر1391ساعت 10:33  توسط مريم جزايري  | 

بارم بندي دروس ديني و قرآن

ذكرات مهم :

رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:26  توسط مريم جزايري  | 

بارم بندی جدید دین و زندگی پیش دانشگاهی

بارم

نوبت اول

           5 نمره

درس 1و2و3

            2 نمره

درس 4

            2 نمره

درس5

3 نمره

درس6

8 نمره

روخوانی قرآن

۲۰نمره

مجموع

       

بارم

نوبت دوم

5 نمره

درس 1تا6   

4.5  نمره 

درس7

6 نمره

درس8و9

4.5  نمره

درس10

20 نمره

مجموع

+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:24  توسط مريم جزايري  | 

اندیشه وتحقیق دین و زندگی 1

+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:22  توسط مريم جزايري  | 

دین وزندگی دوم متوسطه همراه با پاسخ تشریحی از درس ۱تا۸

+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:20  توسط مريم جزايري  | 

دین وزندگی ۲ همراه با پاسخ تشریحی از درس ۹تا۱۶

+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:18  توسط مريم جزايري  | 

تلاوت آيات دين و زندگي 3

+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:16  توسط مريم جزايري  | 

سؤالات نهایی دین و زندگی (3) به تفکیک دروس


توجه : همه سؤالات نهایی با کتاب دین و زندگی (3) چاپ 1390 مطابقت داده
شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:8  توسط مريم جزايري  | 

اندیشه وتحقیق وتمرینات دین وزندگی 3 دوره متوسطه

 درس اول

ارزیابی

1)خیر – با توجه به اینکه دستگاه تفکر واندیشه انسان ناقص است ونیز ازطریق علوم بشری نمی توانداطلاعات کامل ودقیق بگیرد،پس نمی تواند به نیازهای بنیادین پاسخ کامل دهد.

2) با توجه به محدودیت های عقل انسان بهترین راه حل دین الهی استکه پیامبران آن را ازطریق اتصال به مبدا وحی دریافت کرده اند.

اندیشه وتحقیق

1)خیر – زیرا فرصت عمر انسان یکبار به در اختیار اوگذاشته می شودواگرآن راصرف اندیشه های شخصی کندآنچه درآخرعمرش حاصل او می شود چیزی جز حسرت وپشیمانی نخواهد بود.

2) خیر – چون دانش بشری نسبی است و نیازهای بنیادین مسائلی هستند که ازتیررس علم تجربی بشری خارج. پس هیچ وقت دستاوردهای علمی پاسخ گوی نیازهای بنیادین نخواهند بود.

3) خیر – چون پاسخ گویی مناسب به به نیازهای بنیادین سعادت وخوشبختی را به دنبال داردو بی توجهی به آنها شقاوت وبدبختی را. لذا انسان نمی تواند به خواسته های درونی خودپاسخ منفی دهد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 19:7  توسط مريم جزايري  | 

پيام آيات و پاسخ به فعاليت‌هاي درس3 و 4

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در آخرين روزهاي ماه ذي القعدة الحرام
ضمن التماس دعاي مخصوص به ويژه در روز دحو الآرض
به خاطر پهناي كم قالب وبلاگ جدول ترجمه و پيام آيات به طور كامل تنظيم نميشه و گاهي عبارات ترجمه در مقابل ستون آيه جا به جا مي‌شه كه از اين بابت پوزش مي‌خوام تنظيمش وقت گيره و برام مقدور نيست خودتون يه كارش بكنين لطفا!!

                                درس3 حقيقت بندگي
 

ان ‌الله ربي و ربكم

فاعبدوه

هذا صراط مستقيم

به راستي خداوند پروردگار من و پروردگار شماست

پس او را بپرستيد

اين است راه راست

 

لازمه‌ي پذيرش توحيد، عبادت و بندگي در برابر خداوند است.

اتخذوا احبارهم و رهبانهم

ارباباً من دون الله

و المسيح بن ‌مريم

و ما امروا

الا ليعبدوا الهاً واحداً

لا اله الا هو

سبحانه عما يشركون

دانشمندان و راهبان خود را

به‌جاي خدا به اربابي گرفتند

و (نيز) مسيح پسر مريم را

در حالي‌كه مأمور نبودند

مگر آن‌كه خداي يگانه را بپرستند

هيچ معبودي جز او نيست

پاك و منزه است از آن‌چه شريك مي‌گيرند

1- مسيحيان به جاي خدا از دانشمندان و راهبان خود اطاعت مي‌كردند.

2- مسيحيان به جاي خدا مسيح پسر مريم را پروردگار خود مي‌دانستند.

3- فرمان خدا به مردم، اطاعت و بندگي تنها براي اوست.

4- هيچ موجودي جز خدا شايسته‌ي عبادت و بندگي نيست.

5- اطاعت و سرسپردگي به هر چيز جز خدا شرك است

و لقد بعثنا في كل امة رسولاً

ان اعبدوالله

واجتنبوا الطاغوت

و در هر امتي، پيامبري را برانگيختيم

كه تنها خدا را بپرستيد

و از سركشان دوري كنيد

1- امر به بندگي و اطاعت از خدا، فرمان همه‌ي پيامبران بوده است.

2- لازمه‌ي اطاعت ازخدا، نفي طاغوت و غير خداست.

و من يُسلم وجهه الي الله

و هو محسن

فقد استمسك بالعروة الوثقي

و الي الله عاقبة الامور

و هركس خود را به خدا تسليم كند

در حالي كه نيكوكار است

پس به ريسمان محكم چنگ زده

و فرجام كارها به سوي خداست

1- سرسپردگي به خدا همراه با انجام عمل صالح و نيك انسان را به ريسمان استوار الهي متصل مي‌سازد.

2- غايت و نهايت همه‌چيز بازگشت به خداست.

الحمد لله رب العالمين

ستايش مخصوص خدا، پروردگار جهانيان است

چون تنها پروردگار جهان خداست، ستايش نيز تنها مخصوص اوست.

اياك نعبد و اياك نستعين

تنها ترا مي‌پرستيم و تنها از تو ياري مي‌جوييم

چون تنها تدبيركننده‌ي امور خداست تنها بايد از او اطاعت كرد و ياري جست.

                                                                                         

تفكر در آيات ص 21:

رابطه مستقيم است. يعني با درك توحيد در ربوبيت مي‌توان دريافت كه تنها معبود شايسته‌ي پرستش خداست. و بخش اول اين آيه يعني: إنّ الله ربي و ربكم اشاره به توحيد در ربوبيت دارد و بخش بعدي آن يعني: فاعبدوه هذا صراط مستقيم مربوط به توحيد در عبادت است.

 

تفكر در آيات ص 22:

آيه‌ي 29 سوره‌ي زمر: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون و رجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً...» : خداوند مثلي زده است: مردي كه چند كارفرماي ناسازگار در او شريك‌اند و مردي كه تنها فرمانبردار يك مرد است. آيا اين دو در مثل يكسان‌اند؟...»

فرد مشرك مانند مردي است كه از چند نفر فرمان مي‌برد و دائم سرگردان است كه از كدام‌يك فرمان ببرد. و انجام فرمان يكي با فرمان ديگري تداخل مي‌كند و باعث سرگرداني او مي‌شود. اما انسان موحد مانند مردي است كه تنها از يك نفر فرمان مي‌برد و چنين سرگرداني را ندارد. بلكه با آرامش به انجام دستورات مي‌پردازد.

 

تفكر در آيات ص 23:

1. خداي يكتا

2. دوري از طاغوت

3. توحيد عبادي در دو بعد فردي و اجتماعي

4. توحيد عبادي

5. توحيد در ربوبيت يا (توحيد ربوبي)

6. توحيد عملي يا توحيد در عبادت(توحيد عبادي)

7. آيه 31 توبه          توحيد عبادي هر دو بُعد

36 نحل            توحيد عبادي اجتماعي

22 لقمان         توحيد عبادي فردي

 

انديشه و تحقيق ص 26:

1. شرك عملي و شرك عبادي. مانند سرسپردگي مردم به افرادي مانند ستاره‌هاي سينمايي و يا ورزشي كه غالباً فاقد ارزش‌هاي اخلاقي هستند و يا تسليم برخي دولت‌ها در برابر قدرت‌هاي بزرگ و اطاعت از سياست‌هاي استعماري آنان.

2. زيرا عملكرد آنان بيش از آن ‌كه منطبق بر دستورات الهي و آرمان‌هاي پيامبران باشد بر مبناي سود اقتصادي و تقويت نفوذ سياسي آنان بوده و رضايت خدا در آن ديده نمي‌شود.

 

درس4

در مسير اخلاص

 

آيه

ترجمه

پيام آيه

قل انما اعظكم بواحدة

أن تقوموا لله

مثني و فرادي

ثم تتفكروا          سبأ/46

بگو تنها شما را به يك چيز نصيحت مي‌كنم

كه براي خدا بپاخيزيد

دوتايي و تك تك

سپس بيانديشيد

1- در انجام هر عملي بايد نيت خالص براي خدا باشد

2- براي خدا عمل خالصانه گردن تنها به‌صورت جمعي نيست بلكه فردي هم مي‌توان براي خدا قيام كرد.

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق

فاعبد الله

مخلصاً له الدين

زمر/2

به راستي ما به سوي تو كتاب را به حق فرو فرستاديم

پس خدا را پرستش كن

در حالي‌كه دين را براي او خالص مي‌كني

1- فرستادن كتاب و هدايت الهي در پي تأمين هدف خاصي است كه حق است.

2- چون تنها حق خداست تنها بايد او را پرستيد.

3- در پرستش خداوند بايد داراي اخلاص باشيم.

الم اعهد اليكم يا بني ادم

ان لا تعبدوا الشيطان

انه لكم عدو مبين

و ان اعبدوني

هذا صراط مستقيم

               يس/60و61

آيا اي فرزندان آدم با شما عهد نبستم

كه شيطان را پرستش نكنيد

كه او برايتان دشمني آشكار است؟

و اينكه مرا عبادت كنيد

اين راه راست است

1- خداوند نسبت به انحراف از پرستش خود و گرايش به شيطان به انسان هشدار داده است.

2- شيطان دشمن علني بشر و عامل انحراف اوست.

3- در مقابل شيطان بايد به پرستش خداوند پرداخت.

4- تنها راه درست و سعادت عبادت خالصانه خداست.

...كذلك لنصرف عنه

السوء و الفحشاء

انه من عبادنا المخلصين

اين‌گونه بازگردانيم از او

بدي و زشت‌كاري را

چرا كه او از بندگان مخلص ما بود

كسي كه خود را براي خداوند خالص كرده باشد (با اخلاص باشد) مورد لطف الهي قرار مي‌گيرد و از بدي‌ها محافظت مي‌شود.

و الذين جاهدوا فينا

لنهدينهم سبلنا

و ان الله لمع المحسنين

  عنكبوت/69

كساني‌كه در راه ما تلاش و مجاهده كنند

قطعاً راه‌هاي خود را به آنان مي‌نمايانيم

و بي‌ترديد خداوند همراه نيكوكاران است

1- تلاش در راه خدا باعث امدادرساني از سوي خدا و هدايت از جانب اوست.

2- خداوند نيكوكاران را در رسيدن به سعادت همراهي مي‌كند.

لو كنّا نسمع او نعقل

ما كنا في اصحاب السعير

 ملك/10

اگر مي‌شنيديم يا تعقل مي‌كرديم

در ميان دوزخيان نبوديم

ناديده گرفتن راهنمايي‌هاي عقل و بي‌توجهي به هدايت الهي باشد ورود به جهنم است.

و اقم الصلوة لذكري

طه/14

و نماز را براي ياد من بپا دار

نماز بالاترين ذكر خدا و مورد سفارش خود اوست

 

 پيام آيات ص 30:

آيه 60 و 61 سورة يس كه خطاب به انسان مي‌فرمايد: «اي فرزندان آدم آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان را پرستش نكنيد كه او دشمن آشكار شما است؟ و اين‌كه مرا بپرستيد اين راه درست است»

پيام اين دو آيه: 1) انسان بايد از بندگي شيطان دوري كند                          

2) انسان تنها بايد براي خدا بندگي كند

3) بندگي خدا همان صراط مستقيم است كه شيطان دشمن آشكار آن است.

 

تفكر در آيات ص 32:

آيات 46/ سبأ، 2/ زمر، 24/ يوسف، 69/ عنكبوت و 14/ طه كه پيام مشترك آن‌ها چنين است: همۀ فعاليت‌هاي انسان بايد در جهت رضاي خدا باشد و كسي كه خدا را خالصانه بندگي كند مورد حمايت خداوند قرار خواهد گرفت.

 

تفكر ص 32:

1 1- انسان‌هايي كه به نداي عقل خود پاسخ مي‌دهند و با استدلال و برهان به حقيقت دست مي‌يابند و در برابر آن تسليم مي‌شوند.

2- انسان‌هايي كه به نداي هوس خود پاسخ مي‌دهند و با پيروي از تمايلات نفساني خود راه حق را به روي خود مي‌بندند.

2- دسته‌ي دوم و انسان‌هايي كه به دور از تفكر و تعقل و پذيرش خيرخواهي ديگران به نداي هوس پاسخ داده‌اند. پيام آيه 10 سوره ملك:

ناديده‌گرفتن عقل، بي‌توجهي به سخنان پيامبر و امامان(ع) و پيروي از هوا و هوس عاقبتي جز جهنم ندارد.

پيام آيات ص 34      عنكبوت/69: هركس در مسير حق گام بردارد و سعي و تلاش و مجاهده ‌كند، امدادهاي غيبي شامل حاش خواهد شد

 

پيام آيات ص 35          خداوند حضرت يوسف(ع) را از بدي و زشتكاري حفظ كرد. زيرا آن حضرت از بندگان مخلص خدا بود. 

 

انديشه و تحقيق ص35:

1- رابطه‌ي مستقيم يعني هر چه اخلاص بيشتر باشد بيانگر توحيد عبادي است و مي‌تواند يكي باشد زيرا به همان معنا تلقي مي‌شود

2- سه رابطه:

اول: نيت الهي+ عمل غير الهي ناقص و ابتر (دوستي خاله خرسه!)

دوم: نيت غيرالهي+ عمل الهي ريا و گناه (نماز خواندن براي تظاهر به دين‌داري)

سوم: نيت الهي+ عمل هم الهي عمل صالح (نماز خواندن براي اداي تكليف الهي)
+ نوشته شده در  جمعه 21 مهر1391ساعت 13:29  توسط مريم جزايري  | 

پيام آيات و پاسخ به فعاليت‌هاي درس 1 و 2

چون هنوز كتاب راهنماي معلم به دست دبيران محترم دين و زندگي پيش‌دانشگاهي يا همون سال چهارم نرسيده، از امروز هر هفته پيام آيات و فعاليت‌هاي دو درس از اين كتاب جديدو كه با نظر مستقيم مؤلف محترم كتاب و طي دو نشستي كه با ايشون داشتيم، تهيه شده پست مي‌كنم تا نياز همكاران عزيز موقتاً برطرف بشه تا بعد...

درس1

هستي‌بخش

آيه

ترجمه

پيام آيه

يا ايها الناس انتم الفقراء‌ الي‌الله و الله هو الغني الحميد

اي مردم شما به خدا نيازمنديد

و خداوند هم اوست بي‌نياز ستوده

1) مخلوقات و از جمله انسان همواره محتاج و نيازمند به خدا هستند.

2) تنها خداست كه بي‌نياز است و محتاج كسي يا چيزي نيست و به اين صفت ستايش مي‌شود.

إن يشأ يذهبكم

و يأت بخلقٍ جديد

اگر (خدا) بخواهد شما را مي‌برد

و مردمان جديدي را مي‌آورد

1) وجود و بقاي موجودات و انسان‌ها وابسته به اراده‌ي خداست و هرگاه اراده كند مي‌تواند آن‌ها را از ميان بردارد.

2) اراده‌ي خداوند محدود نيست و مي‌تواند بجاي گروهي كه برده، مخلوقات جديدي را جايگزين كند بدون آن‌كه كسي يا چيزي مانع او شود.

و ما ذلك علي الله بعزيز

و آن براي خداوند دشوار نيست

خلق و فناي يك گروه و خلق و بقاي گروه ديگر براي خداوند سخت نيست و هيچ محدوديتي براي او ايجاد نمي‌كند.

الله نور السموات و الارض

خداوند نور آسمان‌ها و زمين است

همان‌گونه كه همه چيز با وجود تابش نور قابل رؤيت است با وجود خداوند است كه هستي همه چيز قابل فهم و ادراك مي‌شود.

پيام آيات ص 5:

1. فاطر/ 15                                           2. فاطر/ 15                               3. فاطر/16                                4. فاطر/15

فعالیت خلاصه کردن ص 7:

مقدمه‌ی اول: ما و این جهان، پديده‌ايم و هستی و وجودمان از خودمان نیست و هستی از خود ما سرچشمه نمی گیرد.

مقدمه‌ی دوم: موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست، در موجود شدن نیازمند به موجودی هستند که هستي مساوي با وجودش باشد.

نتيجه: پس ما و این جهان نیازمند وجودی هستیم که هستی، مساوي با ذات و حقیقت اوست، خودش به دیگری نیاز ندارد و همواره و هميشه هست و آن خداي يگانه است.

فعاليت مقايسه ص 8

شباهت ها

تفاوت ها

1-    جهان و ساعت هر دو پدیده اند.

2-    جهان و ساعت هر دو در وجود به سازنده نیازمندند.

3-    جهان و ساعت هر دو مرکب از اجزایند.

4-    جهان و ساعت هر دو منظم و هدفدارند.

5-    جهان و ساعت هر دو با علم دقیق پدید آورنده‌ی خود ساخته شده‌اند.

1- وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعت‌ساز نیست و او فقط اجزای ساعت را تنظیم می‌کند. (خدا خالق جهان است ولی ساعت‌ساز ساعت را خلق نمی‌کند)

2- دوام و بقای ساعت وابسته به ساعت‌ساز نیست. اما بقای جهان وابسته به خداوند است.

3- نظم و پیچیدگی جهان بسیار فراتر از پیچیدگی یک ساعت است و نظم ساعت با نظم جهان قابل مقایسه نیست.

انديشه و تحقيق ص 13:

1. آيه 25 سوره روم: «و من آياته ان تقوم السماء و الأرض بأمره ثمّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» برپايي آسمان و زمين را از نشانه‌هاي خداوند معرفي مي‌كند. زيرا برپايي آن‌ها از شگفت‌انگيزترين امور طبيعي است و از نظر قدرت بشري ادارة آسمان و زمين بسيار پيچيده و دشوار است. اما براي خداوند تدبير مجموعة هستي دشوار نيست.

2. آيات 22 و 23 سور يونس:

هُوَ الَّذي يُسَيِّرُکُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذا کُنْتُمْ فِي الْفُلْکِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِريحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِها جاءَتْها ريحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرينَ22

 ترجمه :او همان است که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد تا آن گاه که در کشتی ها باشید و کشتی ها سوارانش را به وسیله بادی خوش و ملایم حرکت دهند و آنها بدان خوش حال شوند ( به ناگاه ) باد شدیدی بر آن کشتی ها بوزد و موج ( دریا ) از هر سو به آنها بتازد و یقین کنند که در محاصره ( موج و بلا ) قرار گرفته اند ( در آن حال ) خدا را با اخلاص در ایمان و اعتقاد می خوانند که اگر از این ( ورطه ) نجاتمان بخشی حتما از شکرگزاران خواهیم بود.

فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُکُمْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُکُمْ فَنُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ23

 ترجمه :و چون آنها را نجات دهد به ناگاه ( می بینی که ) در روی زمین به ناحق ستم می کنند! ای مردم ، بی تردید ستم های شما به زیان خودتان است ، بهره ای ( اندک ) از زندگی دنیا می برید سپس بازگشتتان به سوی ما است ، پس شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می سازیم.

الف) در لحظات حساس و خطري كه احساس مي كنند خودشان قدرت هيچ كاري ندارند

ب) هركس در فطرت خود  ، خود را وابسته به يك قدرت بي پايان و بي نياز مي يابند

درس2

يگانه‌ي بي‌همتا

هدف كلي درس: درك حقيقت توحيد و مراتب آن(توحيد در خالقيت و ربوبيت)

آيه

ترجمه

پيام آيه

قل اللهُ خالقُ كل شيء

و هو الواحد القهار

بگو خداوند آفريننده‌ي همه‌ چيز

و او يگانه‌ي پيروز است

تنها آفريننده‌ي يگانه خداوند است (توحيد در خالقيت)

قل هو الله احد

بگو اوست خداوند يگانه و يكتا

خداوند در ذات خود يگانه است (توحيد در خالقيت)

و لم يكن له كفواً احد

و هيچ همتايي براي او نيست

خداوند در ذات خود بي‌همتا است (توحيد در خالقيت)

ليس كمثله شيء

هيچ چيز شبيه او نيست

خداوند مثل و مانند ندارد (توحيد در خالقيت)

و لله ما في السموات و ما في الارض و الي الله ترجع الامور

و آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است از آنِ خداست و كارها به سوي او بازگردانده مي‌شود

مالكيت آسمان‌‌ها و زمين و موجودات آن‌ها از آن خدا است و همه‌ي امور با تدبير او صورت مي‌گيرد (توحيد در ربوبيت)

... ما لهم من دونه من وليٍ ولا يشرك في حُكمه احداً

جز او سرپرستي ندارند و كسي را در فرمانش شريك نمي‌سازد

ولايت و سرپرستي جهان و تمامي مخلوقات از آن خداست و كسي در اين سرپرستي و حكم‌راني با او شريك نيست (توحيد در ولايت)

أفرأيتم ما تحرثون

أأنتم تزرعونه

ام نحن الزارعون

آيا به آن‌چه مي‌كاريد توجه كرده‌ايد؟

آيا شما آن را كشت مي‌كنيد؟

يا مائيم كه زراعت مي‌كنيم؟

تدبير همه‌ي امور هستي به دست خداوند است.

(توحيد در ربوبيت)

 

 

پيام آيات ص 16:

1. خداوند  تنها مبدأ و هستي‌بخش جهان است. (عبارت: در ذات خود يكتاست حذف شود) رعد/ 16

2. واقعه/ 63 و 64

3. كهف/ 26

4. آل عمران/ 109

شماره پيام هاي آيات داخل متن:

ص 16 پيام شماره 1

ص 17  شماره 2

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 مهر1391ساعت 10:42  توسط مريم جزايري  |